فريقا للاستراتيجياتPrésident سوسن غربي
Vice président *****
Secrétaire générale واهب شرقي
Trésorier أية عبيدي
Activité Croissance
Nombre adhérents 30
Adresse نهج الحبيب ثامر 58 عمارة الصدغياني جندوبة
Téléphone
Fax
Adresse Email
Site Web